Editorial Board

Editor-in-Chief

Deputy Editors-in-Chief

 • Koichi Izumikawa, Nagasaki, Japan
 • Osamu Kobayashi, Tokyo, Japan

Senior Editors

 • Yosuke Aoki, Saga, Japan
 • Shigeru Fujimura, Miyagi, Japan
 • Hiroyuki Gatanaga, Shinjuku-Ku, Japan
 • Hiroaki Hata, Kyoto, Japan
 • Futoshi Higa, Okinawa, Japan
 • Toshinobu Horii, Shizuoka, Japan
 • Yoshitsugu Iinuma, Ishikawa, Japan
 • Naruhiko Ishiwada, Chiba, Japan
 • Hiromichi Iwasaki, Fukui, Japan
 • Hisashi Kawashima, Tokyo, Japan
 • Kazuaki Matsumoto, Minato-Ku, Japan
 • Isao Miyairi, Hamamatsu, Japan
 • Yoshitsugu Miyazaki, Tokyo, Japan
 • Yoshifumi Nishi, Chiba, Japan
 • Hiroki Ohge, Hiroshima, Japan
 • Masafumi Seki, Hidaka, Japan
 • Junko Tanuma, Shinjuku-Ku, Japan
 • Masanori Terashima, Shizuoka, Japan
 • Toshiharu Urakami, Saga, Japan
 • Hiroshi Watanabe, Fukuoka, Japan
 • Shingo Yamamoto, Hyogo, Japan
 • Hisakazu Yano, Nara, Japan
 • Mitsuru Yasuda, Sapporo, Japan
 • Shin-ichi Yokota, Sapporo, Japan
 • Hiroshi Yotsuyanagi, Tokyo, Japan

Associate Editors

 • Satoshi Fujii, Hokkaido, Japan
 • Hiroshi Hayami, Kagoshima, Japan
 • Yuji Hirai, Tokyo, Japan
 • Kazufumi Hiramatsu, Oita, Japan
 • Hideyuki Ikematsu, Fukuoka, Japan
 • Tadashi Ishida, Okayama, Japan
 • Hiroshi Kakeya, Osaka, Japan
 • Yoshinobu Kanda, Saitama, Japan
 • Kei Kasahara, Nara, Japan
 • Yoshiaki Kawamura, Aichi, Japan
 • Ei Kinai, Tokyo, Japan
 • Yuki Kinjo, Tokyo, Japan
 • Takaya Maruyama, Mie, Japan
 • Tomoshige Matsumoto, Osaka, Japan
 • Satoshi Mitarai, Tokyo, Japan
 • Kotaro Mitsutake, Saitama, Japan
 • Naoyuki Miyashita, Hirakata, Japan
 • Yoshitomo Morinaga, Toyama, Japan
 • Fukumi Nakamura-Uchiyama, Tokyo, Japan
 • Tetsuo Nakayama, Tokyo, Japan
 • Takashi Niwa, Gifu, Japan
 • Kiyofumi Ohkusu, Tokyo, Japan
 • Norio Ohmagari, Shinjuku-Ku, Japan
 • Kenji Ohnishi, Mie, Japan
 • Makoto Ohnishi, Tokyo, Japan
 • Keiji Okinaka, Kashiwa, Japan
 • Marc Scheetz, IL, United States of America
 • Akira Watanabe, Chiba, Japan
 • Tetsuya Yagi, Nagoya, Japan
 • Yoshinori Yamano, Osaka, Japan
 • Takahiro Yamauchi, Fukui, Japan
 • Katsunori Yanagihara, Nagasaki, Japan